Wystartował Projekt xD

CEL PROJEKTU
Projekt xD to zestaw niebanalnych działań mających na celu uwrażliwienie
dzieci i młodzież na krzywdę ludzką, a tym samym zmniejszenie zachowań
agresywnych. Działania projektowe zwiększą świadomość i umiejętności uczestników
odnośnie reagowania na agresję rówieśniczą, co w konsekwencji przełoży się na
realne ich zachowania. Projekt będzie również propagował dobre wzorce
i konstruktywne wykorzystywanie Internetu.
Zainspirowani przekazem dr hab. nauk humanistycznych w zakresie
pedagogiki Pana Jacka Pyżalskiego (mediatora sądowego, autora licznych publikacji,
trenera w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz eksperta w zakresie
edukacji medialnej), przygotowaliśmy pionierski projekt, który w niebanalny sposób
dotrze do serc i umysłów dzieci i młodzieży.
Zgodnie z założeniami Pana Pyżalskiego największy udział we wzmocnieniu lub
osłabieniu działań sprawcy przemocy ma grupa. To świadkowie są kluczowymi
osobami w powstrzymywaniu zjawiska przemocy, ponieważ w największym stopniu
mogą wpłynąć na zmianę tej destrukcyjnej sytuacji. Niektórzy stoją po stronie
napastników – wspierają ich. Inni reagują na przemoc jako obrońcy (co jest bardzo
rzadkim zjawiskiem wynikającym z bardzo wielu czynników). Jeszcze inni to
obserwatorzy.
Żadne z powyższych zachowań świadka nie jest obojętne w procesie przemocy. Każdy
świadek albo pomaga ofierze, utrudniając prześladowanie, albo ułatwia dręczenie i
tym samym wspiera sprawcę. Świadek przemocy przeżywa wiele sprzecznych uczuć i
emocji. Sprzeczne myśli i uczucia świadka sprawiają, że jego działania mogą być
niespójne i nieskuteczne. Tu jest właśnie wielka przestrzeń do pracy.
Tytuł projektu odnosi się do emotki xD (język młodzieżowy w internecie), która
jest wyrazem zadowolenia i uśmiechu. Projekt zakłada, że uśmiechem można
przezwyciężyć ogólnie rozumiany hejt.
Wierzymy, że wszystkie działania projektowe wzmocnią świadków sytuacji przemocy i
ceberprzemocy, a Ci swoją postawą będą zarażać następnych, a ten łańcuch reakcji
na krzywdę ludzką będzie zataczać coraz większe kręgi.

Więcej przeczytasz tutaj: Projekt xD