Struktura grupy

DZIAŁAMY W RAMACH RESORTÓW:

 1. Resort PROJEKTY:
 • resort zrzesza wolontariuszy pełnych pomysłów. Zespół projektowy wymyśla i opracowuje projekty na rzecz społeczności wykluczonej społecznie oraz poszerzania świadomości mieszkańców
 1. Resort AA – w skład którego wchodzi grupa
 • AKCJE – działania animacyjne dla dzieci i rodzin oraz
 • ANIMATORZY – działania integracyjne (prowadzenie imprez i zabaw)
 1. Resort JUNIOR
 • wsparcie dzieci i młodzieży-podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego JUNIOR
 1. Resort ARTYSTYCZNY
 • profilaktyczne przedstawienia teatralne oraz filmiki i spoty społeczne promujące postawę prospołeczną
 1. Resort WSPARCIA – w tym:
 • grupa WTZ – Warsztat Terapii Zajęciowej (współpraca z niepełnosprawnymi),
 • PRZEDSZKOLACZKI MĄDRACZKI (wsparcie przedszkolaków poprzez działania integracyjno – edukacyjne),
 • GRAMP Grupa Rozwoju Aktywnej Młodzieży „Partyzanci” (warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży),
 • SENIORITA (wsparcie osób starszych w Centrum Seniora)