Jesteśmy AKCJĄ, a nie reakcją!

Struktura grupy

DZIAŁAMY W RAMACH RESORTÓW:

Resort PROJEKTY:

resort zrzesza wolontariuszy pełnych pomysłów. Zespół projektowy wymyśla i opracowuje projekty na rzecz społeczności wykluczonej społecznie oraz poszerzania świadomości mieszkańców

Resort AA

w skład Resortu wchodzi grupa: AKCJE - działania animacyjne dla dzieci i rodzin oraz ANIMATORZY - działania integracyjne (prowadzenie imprez i zabaw)

Resort JUNIOR

wsparcie dzieci i młodzieży-podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego JUNIOR

Resort ARTYSTYCZNY

profilaktyczne przedstawienia teatralne oraz filmiki i spoty społeczne promujące postawę prospołeczną

Resort WSPARCIA

Resort składa się z mniejszych grup: grupa DIAMENCIKI - Warsztat Terapii Zajęciowej (współpraca z niepełnosprawnymi), SPINKA (wsparcie podopiecznych z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pabianicach i Porszewicach), GRAMP Grupa Rozwoju Aktywnej Młodzieży "Partyzanci" (warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży), SENIORITA (wsparcie osób starszych w Centrum Seniora)