Jesteśmy AKCJĄ a nie reakcją!

Jak się spinamy?

POMAGAMY NA WIELU PŁASZCZYZNACH :) 

Pomagamy DZIECIOM I MŁODZIEŻY

Wsparcie w Placówce Wsparcia Dziennego JUNIOR - codzienne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (odrabianie lekcji, nadrabianie braków szkolnych, motywacja dzieci do nauki)prowadzenie zajęć dodatkowych (nauka poprzez zabawę, pomoc w realizacji zajęć rozwijających zainteresowania: sportowe, plastyczne, twórcze itp.)współorganizacja imprez i zabaw dla dzieci (andrzejki, walentynki, Haloween, wigilia, wielkanoc, ostatki, dzień babci, dzień dziecka itp.organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych i wakacji. Akcje letnie: Obozy wyjazdowe z elementami socjoterapeutycznymi z dziećmi, współorganizacja półkolonii dla dzieci, Współpraca z młodzieżą, Warsztaty dla liderów młodzieżowych, Zajęcia pdychoedukacyjne dla młodzieży, Happeningi profilaktyczne.

Wspieramy OSOBY NIEPEŁNOPSRAWNE

Współpraca z Warsztatem Terapii Zajęciowej, Wsparcie w realizacji akcji integrujących, indywidualny kontakt z osobami niepełnosprawnymi (rozmowy, wspólne osiąganie celów, wsparcie emocjonalne). Współorganizacja imprez integracyjnych (Rajd Burego Misia, olimpiady sportowe, zabawy integracyjne itp.)działania integracyjne, łamanie barier, projekty na rzecz wykluczenia

Animujemy ŚRODOWISKO LOKALNE 

Imprezy integracyjne, pikniki, majówki (malowanie twarzy, olbrzymie bańki, chusta animacyjna, konkurencje sportowe, animacja rodzin itp.)„Brzmienie Rockowego Serca” (koncerty rockowe z których dochód i zebrane materiały przekazywane są dla najbardziej potrzebujących dzieciaków, promocja zabawy bez alkoholu)"Promyk szczęścia" (odwiedziny w pabianickim szpitalu razem z sympatycznym lwem Lucjanem).Przedstawienia profilaktyczneHappeningi i kampanie społecznespoty społeczne

Tworzymy i realizujemy PROJEKTY

Pozyskujemy unijne środki finansowe aby realizować projekty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promować postawy prospołeczne oraz poszerzrać świadomość ludzi. Do tej pory naszymi największymi projektami były:"Łamiemy bariery by nieść pomoc innym" - Program Młodzież w Działaniu"Odkrywcy wolontariatu" - projekt unijny"Agrafkowy zawrót głowy"  - projekt unijny"Świąteczna Zawierucha"  - projekt unijny„WolonDARiusz – bohater w Twoim mieście”  - projekt unijny„Wygramy Życie” przy współpracy z Wielką Brytanią  - Program Erasmus"Graj w zielone" - środki powiatu pabianickiego"Chowaj do skarpety" - inicjatywa lokalna3A (alkoholizm, Alzheimer, autyzm) - inicjatywa lokalna

Dbamy o NASZ ROZWÓJ

Organizujemy i bierzemy udział w szeregu warsztatów i szkoleń. Aby pomagać innym sami musimy mieć wiedzę i umiejętności jak pracować ze swoimi emocjami i zasobami.Szkolenia wprowadzające dla wolontariuszySzkolenia dotyczące pracy z dzieckiem, niepełnosprawnymi i osobami wykluczonymiSzkolenia rozwojowe (komunikacja interpersonalna, trening twórczości, praca z emocjami, autoprezentacja itp.)

Promujemy WOLONTARIAT

Pabianickie Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza (Gala Wolontariatu, Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej dla Wolontariuszy o Puchar Starosty). Warsztaty promujące wolontariat zagraniczny (Eurodesk). Pogadanki w szkołach. Targi Wolontariatu, akcje, rajdy, marsze, filmiki, spoty społeczne, prowokacje. FAJERWERK - impreza taneczno - integracyjna dla wszystkich wolontariuszyWieczór poezji – spotkania wolontariuszy z miasta o okolic.