Jesteśmy AKCJĄ a nie reakcją!

Początki

SPIĘCI AGRAFKĄ

Grupa Wolontarystyczna „AGRAFKA” powstała w 2005r. i łączy młodych, pełnych energii ludzi, którzy chcą pomagać kształtując przy tym samych siebie.

Jesteśmy przekonani, że niemożliwe nie istnieje!

Głównym naszym celem jest pomoc potrzebującym. Aktywizujemy społeczność lokalną i wzbudzamy nadzieję wśród potrzebujących. W myśl zasady Działaj lokalnie – myśl globalnie zwracamy uwagę na problemy społeczne.  Poprzez nasze projekty chcemy nie tylko wspierać osoby potrzebujące ale również poszerzać wiedzę i świadomość mieszkańców i pobudzić ich do refleksji. Wierzymy, że możemy zmieniać świat rozpoczynając od siebie samych i naszego środowiska. Pragniemy wydobyć z każdego człowieka jego potencjał i skupić się na jego mocnych stronach. Staramy się przekierowywać uwagę ludzi z hejtowania, krytykowani i narzekania na docenianie i pozytywne spojrzenie na siebie i świat.

Grupa działa przy Placówce Wsparcia Dziennego JUNIOR Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.