Jesteśmy AKCJĄ a nie reakcją!

Struktura grupy

DZIAŁAMY W RAMACH RESORTÓW:

Resort PROJEKTY:

resort zrzesza wolontariuszy pełnych pomysłów. Zespół projektowy wymyśla i opracowuje projekty na rzecz społeczności wykluczonej społecznie oraz poszerzania świadomości mieszkańców.

Resort AA

w skład Resortu wchodzi grupa: AKCJE - działania animacyjne dla dzieci i rodzin podczas różnorodnych akcji charytatywnych, pikników rodzinnych, festynów oraz ANIMATORZY - działania integracyjne (prowadzenie imprez i zabaw, animowanie środowiska)

Resort JUNIOR

wsparcie dzieci i młodzieży - podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego JUNIOR, w organizacji czasu wolnego, zajęć dodatkowych, pomoc w nauce i nadrabianiu zaległości szkolnych.

Resort ARTYSTYCZNY

profilaktyczne przedstawienia teatralne oraz filmiki i spoty społeczne promujące postawę prospołeczną

Resort WSPARCIA

Resort składa się z mniejszych grup: grupa DIAMENCIKI - Warsztat Terapii Zajęciowej (współpraca z niepełnosprawnymi), SPINKA (wsparcie podopiecznych z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pabianicach), SPINECZKA (wsparcie podopiecznych z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Porszewicach), SENIORITA (wsparcie osób starszych w Centrum Seniora)