Jesteśmy AKCJĄ a nie reakcją!

Wystartował Projekt xD

Wystartował Projekt xD

CEL PROJEKTU
Projekt xD to zestaw niebanalnych działań mających na celu uwrażliwienie dzieci i młodzież na krzywdę ludzką, a tym samym zmniejszenie zachowań agresywnych. Działania projektowe zwiększą świadomość i umiejętności uczestników odnośnie reagowania na agresję rówieśniczą, co w konsekwencji przełoży się na realne ich zachowania. Projekt będzie również propagował dobre wzorce
i konstruktywne wykorzystywanie Internetu. Zainspirowani przekazem dr hab. nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki Pana Jacka Pyżalskiego (mediatora sądowego, autora licznych publikacji, trenera w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz eksperta w zakresie edukacji medialnej), przygotowaliśmy pionierski projekt, który w niebanalny sposób
dotrze do serc i umysłów dzieci i młodzieży.

Zgodnie z założeniami Pana Pyżalskiego największy udział we wzmocnieniu lub osłabieniu działań sprawcy przemocy ma grupa. To świadkowie są kluczowymi osobami w powstrzymywaniu zjawiska przemocy, ponieważ w największym stopniu mogą wpłynąć na zmianę tej destrukcyjnej sytuacji. Niektórzy stoją po stronie napastników – wspierają ich. Inni reagują na przemoc jako obrońcy (co jest bardzo rzadkim zjawiskiem wynikającym z bardzo wielu czynników). Jeszcze inni to obserwatorzy. Żadne z powyższych zachowań świadka nie jest obojętne w procesie przemocy. Każdy świadek albo pomaga ofierze, utrudniając prześladowanie, albo ułatwia dręczenie i tym samym wspiera sprawcę. Świadek przemocy przeżywa wiele sprzecznych uczuć i emocji. Sprzeczne myśli i uczucia świadka sprawiają, że jego działania mogą być niespójne i nieskuteczne. Tu jest właśnie wielka przestrzeń do pracy.

Tytuł projektu odnosi się do emotki xD (język młodzieżowy w internecie), która jest wyrazem zadowolenia i uśmiechu. Projekt zakłada, że uśmiechem można przezwyciężyć ogólnie rozumiany hejt. Wierzymy, że wszystkie działania projektowe wzmocnią świadków sytuacji przemocy i cyberprzemocy, a Ci swoją postawą będą zarażać następnych, a ten łańcuch reakcji na krzywdę ludzką będzie zataczać coraz większe kręgi.