Jesteśmy AKCJĄ a nie reakcją!

Odkrywcy wolontariatu.

Odkrywcy wolontariatu.

Mini projekt realizowany w ramach „Europejskiego Partnerstwa” Fundacji FERSO z Łodzi przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Projekt miał na celu ukazanie konstruktywnych form spędzania czasu dla gimnazjalistów oraz promocja wolontariatu.
W projekcie uczestniczyła głównie młodzież gimnazjalna. Działanie to miało poszerzyć wiedzę młodych ludzi na temat konstruktywnych form spędzania czasu oraz zachęcić grupę gimnazjalistów z Ośrodka Edukacji Uzupełniającej do podejmowania działań wolontariackich. Grupa gimnazjalistów wspólnie z wolontariuszami z Agrafki oraz Wolontariuszami Europejskimi przygotowała scenariusz majówki, zorganizowała warsztaty oraz przeprowadziła zadania dla uczestników. Podczas imprezy grupy z zaproszonych klas zdobywały punkty za wypełnianie zadań związanych z komunikacją niewerbalną i sportem. Gimnazjaliści przeprowadzili zajęcia integracyjne, zabawy z chustą Klanzy, konkursy sportowe, uczyli modelowania balonów, a także promowali wolontariat, zarówno o wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym. Pomysł przeprowadzenia takiej imprezy wyniknął z braku konstruktywnych form spędzania czasu wolnego dla gimnazjalistów. Gimnazjaliści często nie mają pomysłu na to, jak spożytkować swój czas. Projekt pokazał im nowe aspekty działania. W czasie majówki gimnazjaliści mieli możliwość integracji z młodszym pokoleniem oraz osobami niepełnosprawnymi, dzięki czemu przełamywali swoje bariery. Największym sukcesem tego przedsięwzięcia był zapał do działań wolontariackich ze strony grupy gimnazjalistów z Ośrodka Edukacji Uzupełniającej, którzy wykazali duże chęci i potencjał?.

Koordynatorem projektu była Edyta Cywińska