Jesteśmy AKCJĄ a nie reakcją!

WolonDARiusz – bohater w Twoim mieście.

WolonDARiusz – bohater w Twoim mieście.

Wolontariusze z Biura Projektowego przy Grupie Wolontarystycznej „AGRAFKA” przy wsparciu pracowników Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach napisali projekt promujący wolontariat w naszym mieście pt. „WolonDARiusz – bohater w Twoim mieście”.

Cel główny projektu: Wsparcie środowiska wolontarystycznego w Pabianicach w zakresie edukacji i animacji społecznej. Wzmocnienie liderów młodzieżowych poprzez realizację działań wolontarystycznych na rzecz społeczności lokalnej.

Cele szczegółowe:
1. Edukacja środowiska wolontarystycznego
2. Budowanie płaszczyzny wsparcia i współpracy liderów młodzieżowych opartej na działaniach wolontarystycznych
3. Integracja i współpraca wolontariuszy w mieście
4. Uświadomienie młodzieży zasobów jakie mają w sobie (DAR-ów, którymi można się dzielić)
5. Promocja działań wolontarystycznych w społeczności lokalnej (działania na rzecz społeczności lokalnej)
6. Ukazanie wolontariatu jako szansy na własny rozwój (różne formy wolontariatu)
7. Budowanie świadomości bycia wolontariuszem w życiu codziennym

Krótki opis projektu

W związku z ogłoszonym przez radę Unii Europejskiej rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu projekt zakładał promocję wolontariatu w naszym mieście. W początkowej fazie były organizowane warsztaty dla liderów wszystkich grup/szkolnych klubów wolontariatu działających w Pabianicach. Warsztaty pomogły przygotować liderów do samodzielnej koordynacji poszczególnych działań w swoich środowiskach.

W maju odbyła się pierwsza akcja ekologiczna-sprzątanie miasta i sadzenie drzew przez przedstawicieli władz miasta, instytucji, szkół itp. na klombie miejskim symbolizującym zakorzenienie idei wolontariatu w naszym mieście.

W drugiej połowie czerwca odbył się przemarsz wszystkich wolontariuszy przez centrum miasta pod Urząd Miasta (taniec belgijka i fleshmob) następnie do Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej, gdzie rozpoczął się dwudniowy festiwal dla wolontariuszy (dzień I – integracja wolontariuszy w mieście, warsztaty w zakresie animacji środowiska, dzień II wspólna praca wolontariuszy na rzecz dzieci z miasta-animacje i zabawy dla najmłodszych).

Aby wolontariusze mogli się poznać i zintegrować zorganizowane były imprezy tematyczne: FAJERWER-impreza tematyczna w stylu lat 60-ych i 70-ych, wieczór poezji w Muzeum Miasta oraz koncert rockowy BRZMIENIE ROCKOWEGO SERCA podczas którego zebrano artykuły szkolne dla dzieci najbardziej potrzebujących.

Podsumowanie wszystkich działań odbyło się na Pabianickich Obchodach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Wszystkim działaniom towarzyszyła maskotka projektu – WolonDARiusz –wzór wolontariusza, która promowała ideę pomagania.

Ważnym aspektem projektu była promocja wolontariatu jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego dla młodzieży (profilaktyka problemowa). Projekt zakładał również uświadomienie młodym ludziom, że wolontariat to nie tylko praca na rzecz potrzebujących ale również samorealizacja, rozwój osobisty oraz realizacja swoich pasji. Wolontariuszem może być każdy, nie tylko na akcjach ale i w życiu codziennym i nie tylko dla chorych i biednych – dla każdego człowieka.

Patronat nad realizacja projektu objął Pan Zbigniew Dychto Prezydent Miasta Pabianic Patronat medialny – gazeta Moje Miasto.

W projekcie wzięło udział ok. 140 wolontariuszy w tym 3 szkoły gimnazjalne, 5 szkół ponadgimnazjalnych oraz PCK. W ramach projektu odbyły się następujące działania:

 • warsztaty dla liderów
 • festiwal Wolontariatu (przemarsz wolontariuszy, warsztaty, piknik rodzinny)
 • koncert „Brzmienie Rockowego Serca”
 • wieczór poezji dla wolontariuszy
 • zabawa andrzejkowa dla dzieci
 • impreza tematyczna w rytmach rock’n rollowych

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej wsparł organizacyjnie realizację projektu.

Projekt nie mógłby być zrealizowany gdyby nie partnerzy, którzy w znaczny sposób wsparli nasze działania a są to:

 • Zbigniew Dychto – Prezydent Miasta Pabianic
 • Krzysztof Habura – Starosta Powiatu Pabianickiego
 • Joanna Papuga – Rakowska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
 • Marzena Berner – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej
 • Mirosława Cieślewicz-Janecka – dyrektor Muzeum Miasta Pabianic
 • Dyrekcja i praciwnicy Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej
 • Monika Szewczyk – naczelnik Wydział Promocji Miasta
 • Marcin Florek – naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Powiatowej Komendy Policji
 • Gazeta Moje Miasto
 • Klub Muzyczny Dreamer’s
 • Krystian „Elvis” Maliszewski
 • Szkoła tańca Eskadra
 • Andrzej Styczyński PAFANA
 • Paweł Piech – kierownik Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej
 • Rock Fabryka
 • Dariusz Skrzydłowski – firma Best Events
 • Mariusz Bartosik – firma Firma eMBe ART.
 • Substytut
 • Venator
 • Kordian Borowczyk
 • Lenguage School
 • Klub Myzuczny Remiza
 • Krzysztof Rąkowski
 • Pizzeria Gruby Benek
 • Pizzeria Vega
 • Budmax
 • Centrum Ogrodnicze SEMER Dariusz Baliński
 • Firma Wymarzony Ogród
 • Centrum Ogrodnicze Agro Włóknina
 • Harcerski Patrol Ratowniczy
 • Jan Figiel
 • Rakesh Shewakramani Hurtownia tkanin elegance fashion