Jesteśmy AKCJĄ a nie reakcją!

Projekt ANIMERSI – podsumowanie.

Projekt ANIMERSI – podsumowanie.

Animersi to kolejny projekt realizowany przez naszą grupę z myślą o aktywizacji dzieci i młodzieży na terenie naszego miasta. W ramach projektu zaangażowanych było 30 młodych osób – uczniów pabianickich szkół wytypowanych przez pedagogów. Brali oni udział wraz z naszymi wolontariuszami w warsztatach podczas których uczyli się jak animować dzieci i młodzież, zwłaszcza w ich podwórkowym środowisku. Warsztaty miały charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Pod okiem Pani Małgorzaty Cyrańskiej – pedagoga i animatora z wieloletnim doświadczeniem, dowiedzieliśmy się jak nawiązać kontakt z dziećmi w ich środowisku i jak zachęcać do wspólnej zabawy.

Głównym celem projektu była aktywizacja dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania młodzieży w zakresie animacji społecznej. Aby zrealizować nasz cel, naszym kolejnym etapem projektu były: wyjścia podwórkowe.

Odbyły się 4 wyjścia, podczas których podzieleni byliśmy na małe 3-4 osobowe zespoły. W porozumieniu z pabianicką komendą i mcpsem wytypowaliśmy rejony w naszym mieście w których „kręci” się najwięcej dzieci bez zajęcia czy opieki i tam też uderzyliśmy. Przeczesywaliśmy różne ulice i podwórka w naszym mieście – z większym lub mniejszym powodzeniem udało się znaleźć kilka podwórek z kręcącymi się bez celu dziećmi i to im poświęciliśmy swój czas. Oczywiście byliśmy na to przygotowani – mieliśmy ze sobą sprzęt animacyjny: piłki, gumy, kredę, gry itp.

To był niezwykle wyjątkowy i rozwojowy czas 😀 a przed nami już ostatni etap projektu, czyli happening „Jesteś nieodłącznym elementem.”