Jesteśmy AKCJĄ a nie reakcją!

KAMPANII 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY

KAMPANII 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY

Ruszyła Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży PABIANICE 2023

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada na całym świecie jeszcze głośniej mówi się o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności!
Wraz z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami w całej Polsce bierzemy udział w światowej KAMPANII 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY
W dniach 1-19 listopada razem z całą Polską będziemy budować świadome postawy wobec przemocy i uczyć się jej przeciwdziałać.
Celem kampanii jest budowanie świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój.


Kampanię na całym świecie koordynuje genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet – Women’s World Summit Foundation, która co roku prezentuje raport z prowadzonych działań przed Organizacją Narodów Zjednoczonych. Na poziomie ogólnopolskim organizatorem kampanii jest Fundacja po DRUGIE.
Kolorem kampanii jest pomarańczowy, zatem ten ostrzegawczy kolor będzie nam towarzyszył przez cały ten czas.

Nasi eksperci z Wydział Profilaktyki i Wspierania RodzinyKomenda Powiatowa Policji w Pabianicach i Straż Miejska Pabianice już niebawem wkroczą do pabianickich szkół, aby uświadamiać jak mądrze reagować na przemoc, a dzisiaj mamy coś wyjątkowego dla Was wszystkich.


Wraz z kampanią ruszył KONKURS „Pomarańczowy element”

Aby wziąć udział w konkursie:

Wystarczy zrobić sobie zdjęcie z widocznym elementem pomarańczowym, który jest symbolem Kampania 19 dni. Może to być pomarańczowa wstążka, bluzka, balon – ograniczeniem jest jedynie Wasza wyobraźnia.

Udostępnić swoje zdjęcie na FB używając hashtagu #Kampania19DniPabianice, oraz oznaczając nas: Grupa Wolontarystyczna „AGRAFKA”.

Na oznaczenia czekamy do 15 listopada.

Uwaga! Wylosowane osoby otrzymają wspaniałe niespodzianki od naszych partnerów.

Dołączcie do naszej akcji, pokażcie pomarańczową solidarność i razem budujmy lepszy świat dla dzieci i młodzieży.