Konkurs dla wolontariuszy – zgłoszenia


„Dojrzewanie przez pomaganie”

W związku z 18stymi Obchodami Miedzynarodowego Dnia Wolontariusza w Pabianicach, w tym roku skupiamy się na tematyce dojrzałości. Wolontariat doświadcza nas i wzbogaca, ma wpływ na nasze dojrzewanie i kształtuje nas jako człowieka. Chcemy przekazać naszym wolontariuszom, że dojrzałość, to nie tylko radzenie sobie z obowiązkami, ale również świadomość wyborów i balans miedzy pragnieniami, radością i podjętymi zobowiązaniami.

Z wielką przyjemnością zapraszamy, do zgłaszania najbardziej zaangażowanych wolontariuszy w roku 2022/2023. W tym roku będzie się to odbywać wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Na zgłoszenia czekamy do 24 listopada 2023 r.

Wszystkich lauretatów zapraszamy na Uroczystą Galę Wolontariatu, która odbędzie się
12.12.2023r. o 11:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach.


Masz pytania – skontaktuj się z Adrianem Jelińskim … lub napisz wolontariat@agrafka.org.pl

Formularz „Wolontariusz 2023”

Czas na przesyłanie zgłoszeń minął!
Dziękujemy za wszystkie przesłane Formularze 🙂

Złote Serca – zgłoszenia

„Dojrzewanie przez pomaganie”

W związku z 18stymi Obchodami Miedzynarodowego Dnia Wolontariusza w Pabianicach, w tym roku skupiamy się na tematyce dojrzałości. Wolontariat doświadcza nas i wzbogaca, ma wpływ na nasze dojrzewanie i kształtuje nas jako człowieka. Chcemy przekazać naszym wolontariuszom, że dojrzałość, to nie tylko radzenie sobie z obowiązkami, ale również świadomość wyborów i balans miedzy pragnieniami, radością i podjętymi zobowiązaniami.

Z wielką przyjemnością zapraszamy, do zgłaszania FIRM/INSTYTUCJI czy OSÓB które w roku 2022/2023 w znaczący sposób przyczyniły się do wspierania IDEI WOLONTARIATU w naszym POWIECIE. W tym roku będzie się to odbywać wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Na zgłoszenia czekamy do 24 listopada 2023 r.

Wszystkich lauretatów zapraszamy na Uroczystą Galę Wolontariatu, która odbędzie się
12.12.2023r. o 11:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach.


Masz pytania – skontaktuj się z Adrianem Jelińskim … lub napisz wolontariat@agrafka.org.pl

Formularz „Złote Serca”

Czas na przesyłanie zgłoszeń minął!
Dziękujemy za wszystkie przesłane Formularze 🙂

18. PABIANICKIE OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA WOLONTARIUSZA

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO ŚWIĘTOWANIAZ wielką przyjemnością zapraszamy do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza.

Już po raz osiemnasty razem z władzami samorządowymi, środowiskiem sektora pozarządowego, lokalnym biznesem, placówkami oświatowymi, instytucjami, mediami, artystami, mieszkańcami powiatu pabianickiego oraz znanymi społecznikami tworzymy przestrzeń, aby docenić całoroczną pracę wolontariuszy.
W ramach tegorocznych obchodów będziemy świętować „osiemnastkę”.

Nie zabraknie zatem radości ale też dojrzałego i mądrego spojrzenia na wolontariat. Zaplanowaliśmy szereg działań, które będą rozwijały i wspierały środowisko wolontarystyczne, a wszystko pod hasłem:

„DOJRZEWANIE PRZEZ POMAGANIE”

Hasło nawiązuje do dojrzałego wolontariatu. Wolontariat doświadcza i wzbogaca, ma wpływ na dojrzewanie i kształtuje nas jako człowieka.

Chcemy przekazać wolontariuszom, że dojrzałość, to nie tylko radzenie sobie z obowiązkami, ale również świadomość wyborów, balans i wzięcie odpowiedzialności za swoje działania. Zależy nam na promowaniu mądrego i zaplanowanego wolontariatu, co przekłada się na skuteczną pomoc. Wolontariat to również droga, która bardzo wzbogaca, uczy współpracy i pogłębia kompetencje. Dzięki temu człowiek bardzo się rozwija i dojrzewa do roli bycia odpowiedzialnym i empatycznym obywatelem.

DZIAŁANIA dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu:
Spotkania promujące dojrzały wolontariat
Inspirujący Networking dla koordynatorów wolontariatu
Warsztat dla wolontariuszy „Porozumienie międzypokoleniowe – jak skutecznie pomóc seniorom”.
Warsztat dla wolontariuszy „Dodaj sobie skrzydeł”
Happening z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
Złote Serca 2023
PoMOCni 2023
Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej dla Wolontariuszy o Puchar Starosty
Gala Wolontariatu

Zapraszamy!

KAMPANII 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY

Ruszyła Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży PABIANICE 2023

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada na całym świecie jeszcze głośniej mówi się o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności!
Wraz z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami w całej Polsce bierzemy udział w światowej KAMPANII 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY
W dniach 1-19 listopada razem z całą Polską będziemy budować świadome postawy wobec przemocy i uczyć się jej przeciwdziałać.
Celem kampanii jest budowanie świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój.


Kampanię na całym świecie koordynuje genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet – Women’s World Summit Foundation, która co roku prezentuje raport z prowadzonych działań przed Organizacją Narodów Zjednoczonych. Na poziomie ogólnopolskim organizatorem kampanii jest Fundacja po DRUGIE.
Kolorem kampanii jest pomarańczowy, zatem ten ostrzegawczy kolor będzie nam towarzyszył przez cały ten czas.

Nasi eksperci z Wydział Profilaktyki i Wspierania RodzinyKomenda Powiatowa Policji w Pabianicach i Straż Miejska Pabianice już niebawem wkroczą do pabianickich szkół, aby uświadamiać jak mądrze reagować na przemoc, a dzisiaj mamy coś wyjątkowego dla Was wszystkich.


Wraz z kampanią ruszył KONKURS „Pomarańczowy element”

Aby wziąć udział w konkursie:

Wystarczy zrobić sobie zdjęcie z widocznym elementem pomarańczowym, który jest symbolem Kampania 19 dni. Może to być pomarańczowa wstążka, bluzka, balon – ograniczeniem jest jedynie Wasza wyobraźnia.

Udostępnić swoje zdjęcie na FB używając hashtagu #Kampania19DniPabianice, oraz oznaczając nas: Grupa Wolontarystyczna „AGRAFKA”.

Na oznaczenia czekamy do 15 listopada.

Uwaga! Wylosowane osoby otrzymają wspaniałe niespodzianki od naszych partnerów.

Dołączcie do naszej akcji, pokażcie pomarańczową solidarność i razem budujmy lepszy świat dla dzieci i młodzieży.

Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej dla Wolontariuszy o Puchar Starosty 2023

Turniej odbędzie się 23 listopada (czwartek) w godz. 8.15 – 14.00 na hali powiatowej przy II LO.

W Turnieju będą równolegle rozgrywki dwóch grup (szkoły podstawowe oraz szkoły średnie w tym koordynatorzy wolontariatu). W skład drużyn wchodzą wolontariusze (3 dziewczyny i 3 chłopców).

Wygrane drużyny zagrają po jednym secie z przedstawicielami władz samorządowych.

Chętne szkoły przesyłają wypełniony formularz oraz opisy działań wolontariuszy (po dwa działania dla każdego wolontariusza) na adres wolontariat@agrafka.org.pl

Termin zgłoszeń do 16.11.2023.

Koordynator: Justyna Marczyńska 731-856-568

Warsztat dla wolontariuszy „Dodaj sobie skrzydeł”


„Dodaj sobie skrzydeł”

Na tym warsztacie przyjrzysz się swojej motywacji. Poznasz jej źródła i nauczysz się jak o nią zadbać.

Na warsztat zapraszamy 22.11.2023 w godz. 17.00 – 19.30 w Hotelu Włókniarz (sala szkoleniowa).

Warsztat poprowadzi Damian Nowacki – psycholog z G.W. „AGRAFKA.

Zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy wolontariat@agrafka.org.pl do dnia 17.11.2023

Projekt Animersi

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest aktywizacja dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania młodzieży w zakresie animacji społecznej
Projekt zakłada również
– uwrażliwienie młodzieży na potrzeby rówieśników – ukazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego
– animowanie dzieci w środowiskach lokalnych – wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności w zakresie animacji społecznej – wsparcie dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym – budowanie relacji poprzez zabawę – promocja wolontariatu i postaw prospołecznych – integracja społeczności sąsiedzkiej – nabycie umiejętności interpersonalnych uczestników projektu
– promowanie postaw budujących poczucie dbania o wspólne dobro – zmniejszenie wykluczenia społecznego dzieci

DZIAŁANIA:
Projekt o nazwie ANIMERSI to działania angażujące wolontariuszy i młodzież do aktywności na rzecz społeczności lokalnej. Animersi będą aktywizować i „wyciągać z bram” rówieśników oraz dzieci mieszkające w najuboższych i najbardziej zaniedbanych dzielnicach miasta Pabianic.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

Warsztaty dla uczestników projektu (30 osób) Planowane są cztery warsztaty dla uczestników, w trakcie których zostaną wyposażeni w narzędzia niezbędne do prawidłowego prowadzenia animacji. Warsztaty poszerzą również ich umiejętności interpersonalne oraz wiedzę na temat wolontariatu.
Warsztat ABC Wolontariatu – podczas tego warsztatu uczestnicy poznają ideę wolontariatu, formy, korzyści, prawa i obowiązki. Zapoznają się z kartą etyczną wolontariusza. Warsztat zostanie poprowadzony przez koordynatora wolontariatu.
Ja jako Animers – W trakcie drugich warsztatów Animersi rozwiną swoje umiejętności interpersonalne. Nauczą się konstruktywnej komunikacji i nawiązywania relacji. Celem spotkania będzie również uświadomienie uczestnikom jak ważna jest tolerancja i empatia, współpraca w grupie i współzawodnictwo.
Tańce integracyjne – uczestnicy poznają szereg tańców, które będą integrować i angażować odbiorców
Animersi w Akcji – warsztat który przygotują uczestników do akcji podwórkowych. Animersi zdobędą umiejętności animacyjne, będą uczyć się jak wykorzystywać sprzęt do animacji oraz własny potencjał. Nauczą się jak aktywizować, zachęcać, motywować i „bawić” się z dziećmi.

Akcje podwórkowe
W ramach projektu odbędzie się 5 wyjść Animersów w przestrzeń podwórkową. Uczestnicy będą podzieleni na 3 zespoły (po 10 uczestników + 5 wolontariuszy) i będą działać na podwórkach wcześniej wybranych w konsultacji z pracownikami socjalnymi i policją.
Młodzież będzie animować czas wolny rówieśnikom i dzieciom, wykorzystując zdobyte podczas warsztatów umiejętności oraz zakupiony na potrzeby projektu sprzęt do animacji. Sprzęt animacyjny będzie w znaczny sposób wzbogacał i uatrakcyjniał zajęcia. Będzie również wykorzystywany jako kontynuacja projektu. Podczas działań animacyjnych Animersi będą prezentować alternatywne formy spędzania czasu wolnego i nawiązywać konstruktywne relacje. W trakcie akcji podwórkowych będą poruszane tematy dotyczące dobrej komunikacji, wzajemnej akceptacji, zdrowej konkurencji, współpracy i poszanowania wspólnych dóbr. Animersi będą liderami, którzy będą propagować dobre wzorce zachowań. Akcje podwórkowe to również wspólne dbanie o dobro wspólne. Mieszkańcy dzielnic będą wspólnie porządkować swoje okolice i je kolorować (kolorowe krawężniki, kamienie itp).

Happening „Szanujmy dobro wspólne”
Podsumowaniem projektu będzie happening animacyjny. Podczas wydarzenia wspólnie z okolicznymi mieszkańcami i uczestnikami akcji podwórkowych będziemy tworzyć mural (przy współpracy znanego graficiarza KRUKA), którego przesłaniem będzie szanowanie wspólnego dobra. Podczas happeningu
Animersi będą prowadzić samodzielnie gry i zabawy. Zaplanowane jest również malowanie artystyczne na sztalugach, malowanie elewacji okolicznych budynków (jest już zgoda) oraz tańce integracyjne.

Efekt projektu
Efektem projektu jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności 30 uczestników projektu. Animersi poprzez szereg działań projektowych nie tylko zdobędą umiejętności animacyjne lecz również uwrażliwią się na potrzeby innych, będą umieli wspierać i aktywizować swoich rówieśników i dzieci. Bezpośredni kontakt z nieznanymi ludźmi otworzy ich na to co nieznane, pozwoli wyjść poza swój własny świat i otworzyć się na drugiego człowieka.
Efektem projektu będzie zaktywizowanie i zaangażowanie dzieci wykluczonych społecznie w poszczególnych dzielnicach. Poprzez takie działania dzieci poznają sposoby na konstruktywne spędzanie czasu. Nawiążą życzliwe relacje i nauczą się dbać o mienie publiczne.
Działania projektowe w efekcie zintegrują mieszkańców poszczególnych dzielnic, którzy będą pracować na rzecz wspólnego dobra w ich okolicy.
Trwałym efektem projektu będą ozdobione elementy w przestrzeni miejskiej oraz mural, który będzie przemawiał każdego dnia do wszystkich mieszkańców miasta Pabianic, którzy go zobaczą.
Ważnym efektem będzie powstanie grupy streetworkingowej, która będzie pracowała w stałym wymiarze i nie zakończy się z chwilą zakończenia projektu. Grupa przeszkolonej młodzieży będzie mogła aktywizować kolejne dzielnice w naszym mieście.

Odbiorcy
Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą projektowi Animersi. Jest to grupa 30 osób, w wieku 13-17 lat w skład których wchodzą:
– młodzież uczęszczająca na spotkania grupy rozwoju (GRAMP – Grupa Rozwoju Aktywnej Młodzieży Partyzanci prowadzona przez Grupę Wolontarystyczną „AGRAFKA” – młodzież mająca różnorodne trudności emocjonalne i materialne) – 10 osób
– uczestnicy świetlicy środowiskowej Towarzystwa Brata Alberta – 10 osób
– młodzież zrekrutowana przez pedagogów szkolnych – 10 osób
Pośrednimi odbiorcami będą:
– Dzieci i rodziny mieszkające w dzielnicach, w których odbędą się działania projektowe
– Wolontariusze Grupy Wolontarystycznej “AGRAFKA”, którzy razem z Animersami będą animować społeczność lokalną
– mieszkańcy miasta Pabianic, którzy wezmą udział w happemingu
– społeczność lokalna, do której dotrze informacja o projekcie

Miejsce i czas realizacji Projektu
Projekt będzie realizowany w terminie od 13 maja do 14 lipca. Miejsce realizacji to ubogie i zaniedbane dzielnice miasta Pabianic

Warsztaty dla wolontariuszy. Part 2 :)

W listopadzie odbyły się warsztaty dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu z naszego miasta. Warsztaty były przeprowadzone w ramach projektu z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Spotkania prowadził Pan Rafał Górski – Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Młodzież na swoich warsztatach dowiedziała się jak zarządzać sobą w czasie, czyli innymi słowy jak wyzbyć się ze swojego słownika zwrotu ,,Nie mam na to czasu”. Mieli także okazję poznać tajniki komunikacji interpersonalnej. Koordynatorzy zaś poznali sposoby na motywowanie swoich wolontariuszy do pracy. Wszyscy uczestnicy warsztatów wynieśli z nich niesamowicie cenną wiedzę i umiejętności, które z chęcią wykorzystają w praktyce w trakcie swojej pracy wolontarystycznej.

Pierwsze warsztaty za nami!:D

10 listopada w JUNIORZE odbył się pierwszy warsztat dla wolontariuszy w ramach XII Pabianickich Obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
Kilkanaście młodych osób uczyło się pod okiem trenera INSPRO – jak zarządzać swoim czasem 🙂
Było interesująco, zwięźle i konkretnie a to wszystko w przyjaznej atmosferze 🙂

Nie zdążyłeś na ten warsztat? Nic nie szkodzi! Możesz zapisać się na kolejny! 😀

III turniej dla wolontariuszy za nami :)

Dnia 8.11.2017 r. odbył się III Turniej dla Wolontariuszy o Puchar Starosty Powiatu Pabianickiego, który już po raz trzeci łączy i integruje środowiska wolontariackie w naszym powiecie.

W turnieju, który rozegrany został w Powiatowej Hali Sportowej wzięło udział 10 drużyn, razem około 100 zawodników. W kategorii pierwszej o DUŻY puchar walczyło 7 drużyn z grupy 2 i 3: Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 3, 1 Liceum Ogólnokształcące, 2 Liceum Ogólnokształcące, Polski Czerwony Krzyż i Grupa Wolontarystyczna „AGRAFKA”. Po zaciętych rozgrywkach i wyrównanej walce w półfinale PCK zmierzyło się z ZS 3, a ZS 2 walczył z 1 LO. Zarówno drużyna PCK jak i ZS 2 po wygranej 2:0 przeszły do wielkiego finału, a ZS 3 zakończyło turniej na 3 miejscu po wygranej z wolontariuszkami 1 LO.

Wielki finał należał do PCK, które 2:0 pokonało reprezentację ZS 2.

W kategorii drugiej o MAŁY puchar walczyli: wolontariusze SP 3, SP 16 i Koordynatorzy Wolontariatu. Zwycięstwem w obu mieczach 1 miejsce zdobyli zawodnicy SP 16, na 2 miejscu uplasowali się zeszłoroczni zwycięzcy tej kategorii: koordynatorzy a na 3 wolontariusze z SP 3.

Nad bezpieczeństwem medycznym cały czas czuwał Ochotniczy Sztab Ratownictwa w Pabianicach.

Nagrody dla zwycięskich drużyn ufundowali: DreamTeam Pabianice, Sklep 4kom.pl, KFC Pabianice, Biuro Plus i ZWiK, który również zadbał i pragnienie naszych zawodników.

 

 

Wszystkie mecze sędziowali: Pan Janusz Słomiński i Patryk Trojan.

Turniej jest kolejnym z działań XII Pabianickich Obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Wszystkim gorąco dziękujemy za wsparcie w organizacji tego przedsięwzięcia.