RANDKA Z PSYCHOLEM

Od września ruszamy z działaniami w ramach naszego projektu „Randka z Psycholem”. Będą to spotkania uczniów szkół średnich z pedagogiem, psychologiem i psychiatrą. To na „Randkach” będziemy zwiększać świadomość młodzieży w temacie wsparcia psychologicznego, zmieniać przekonania i oceny w postrzeganiu pedagogów, psychologów i psychiatrów­ oraz osób, które zwracają się o pomoc i korzystają z usług tych specjalistów. Powstanie też spot społeczny, którego celem będzie zmiana podejścia do naszej emocjonalności i zaburzeń.

Koordynator projektu: Damian Nowacki, Koordynator spotu: Karina Zawadzka, Scenariusz: Resort Artystyczny, Resort Projekty oraz Rafał Urbankowski, który będzie filmował całość.

Mini granty na realizację autorskich projektów wolontariuszy dofinansowane są przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności. Operator konkursu: Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko”

Gra Miejska „Bierzemy na warsztat tolerancję”

Tak mocno wierzymy, że nasze działania są wartościowe nie tylko wtedy, gdy fizycznie się dzieją, ale będą procentować i przynosić owoce również w przyszłości. GRA MIEJSKA „BIERZEMY NA WARSZTAT TOLERANCJĘ ” to pierwszy krok do zmiany w postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami Drugi krok zależy od Ciebie…

Gorąco zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia w Telewizji ProMok: https://fb.watch/d7pyU_ZRYO/

oraz w naszych pabianickich gazetach

„Nowe Życie Pabianic”

i „Życie Pabianic”

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=476224834331706&id=100058325811459

Gra Miejska “Bierzemy na warsztat tolerancję”

Gra Miejska “Bierzemy na warsztat tolerancję” Razem świętujmy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepłnosprawnych.

Zapraszamy na wydarzenie, które zburzy mury i zbuduje mosty tolerancji. 5 maja 2022 r. odbędzie się Gra Miejska w której wezmą udział osoby z niepełnosprawnością oraz uczniowie szkół podstawowych.

Głównym założeniem Gry jest promocja i zwiększenie akceptacji i tolerancji wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem wydarzenia jest również: Edukacja i wspieranie dzieci oraz młodzieży w rozumieniu podstawowych pojęć takich jak niepełnosprawność, szacunek, odmienność, empatia, stereotypy, tolerancja, osoby z niepełnosprawnością itd.; Podniesienie świadomości uczniów w sprawach dotyczących mowy nienawiści, hejtu i przestępstw z nienawiści; Integracja społeczna osób “pełnosprawnych” z osobami z niepełnosprawnościami; Kształtowanie umiejętności dostrzegania wyjątkowości w odmienności, różnorodności i unikalnym cechom drugiego człowieka.

Organizatorami gry są Grupa Wolontarystyczna “AGRAFKA”, Komenda Powiatowa Policji i Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach. W Grze weźmie udział około 60 osób w tym uczniowie szkół podstawowych oraz osoby z niepełnosprawnościami (Warsztat Terapii Zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, Zespół Szkół Nr 5 oraz Dom Pomocy Społecznej). Zapraszamy chętne placówki do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

XVI Pabianickie Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

W dniu 3 grudnia 2021 r. w godz. 11 – 13 w Miejskich Ośrodku Kultury w Pabianicach odbędzie się uroczysta GALA WOLONTARIATU!

Z wielką radością informujemy, iż na naszej uroczystej Gali Wolontariatu będziemy gościć:

Dominikę Kasińską – uczestniczkę programu „Down the road”
Roberta Moskwę – znanego aktora i zaangażowanego społecznika
Michała Kaczorowskiego– zwycięzcę telewizyjnego programu tanecznego „Got to dance – Tylko Taniec!”

Ponadto w programie:
– Najbardziej zaangażowani wolontariusze w powiecie pabianickim
– Wręczenie Złotych Serc 
– Występy artystyczne
– Dobre praktyki społeczników
– Kilka niespodzianek…

ZAPRASZAMY!

Projekt Animersi

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest aktywizacja dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania młodzieży w zakresie animacji społecznej
Projekt zakłada również
– uwrażliwienie młodzieży na potrzeby rówieśników – ukazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego
– animowanie dzieci w środowiskach lokalnych – wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności w zakresie animacji społecznej – wsparcie dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym – budowanie relacji poprzez zabawę – promocja wolontariatu i postaw prospołecznych – integracja społeczności sąsiedzkiej – nabycie umiejętności interpersonalnych uczestników projektu
– promowanie postaw budujących poczucie dbania o wspólne dobro – zmniejszenie wykluczenia społecznego dzieci

DZIAŁANIA:
Projekt o nazwie ANIMERSI to działania angażujące wolontariuszy i młodzież do aktywności na rzecz społeczności lokalnej. Animersi będą aktywizować i „wyciągać z bram” rówieśników oraz dzieci mieszkające w najuboższych i najbardziej zaniedbanych dzielnicach miasta Pabianic.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

Warsztaty dla uczestników projektu (30 osób) Planowane są cztery warsztaty dla uczestników, w trakcie których zostaną wyposażeni w narzędzia niezbędne do prawidłowego prowadzenia animacji. Warsztaty poszerzą również ich umiejętności interpersonalne oraz wiedzę na temat wolontariatu.
Warsztat ABC Wolontariatu – podczas tego warsztatu uczestnicy poznają ideę wolontariatu, formy, korzyści, prawa i obowiązki. Zapoznają się z kartą etyczną wolontariusza. Warsztat zostanie poprowadzony przez koordynatora wolontariatu.
Ja jako Animers – W trakcie drugich warsztatów Animersi rozwiną swoje umiejętności interpersonalne. Nauczą się konstruktywnej komunikacji i nawiązywania relacji. Celem spotkania będzie również uświadomienie uczestnikom jak ważna jest tolerancja i empatia, współpraca w grupie i współzawodnictwo.
Tańce integracyjne – uczestnicy poznają szereg tańców, które będą integrować i angażować odbiorców
Animersi w Akcji – warsztat który przygotują uczestników do akcji podwórkowych. Animersi zdobędą umiejętności animacyjne, będą uczyć się jak wykorzystywać sprzęt do animacji oraz własny potencjał. Nauczą się jak aktywizować, zachęcać, motywować i „bawić” się z dziećmi.

Akcje podwórkowe
W ramach projektu odbędzie się 5 wyjść Animersów w przestrzeń podwórkową. Uczestnicy będą podzieleni na 3 zespoły (po 10 uczestników + 5 wolontariuszy) i będą działać na podwórkach wcześniej wybranych w konsultacji z pracownikami socjalnymi i policją.
Młodzież będzie animować czas wolny rówieśnikom i dzieciom, wykorzystując zdobyte podczas warsztatów umiejętności oraz zakupiony na potrzeby projektu sprzęt do animacji. Sprzęt animacyjny będzie w znaczny sposób wzbogacał i uatrakcyjniał zajęcia. Będzie również wykorzystywany jako kontynuacja projektu. Podczas działań animacyjnych Animersi będą prezentować alternatywne formy spędzania czasu wolnego i nawiązywać konstruktywne relacje. W trakcie akcji podwórkowych będą poruszane tematy dotyczące dobrej komunikacji, wzajemnej akceptacji, zdrowej konkurencji, współpracy i poszanowania wspólnych dóbr. Animersi będą liderami, którzy będą propagować dobre wzorce zachowań. Akcje podwórkowe to również wspólne dbanie o dobro wspólne. Mieszkańcy dzielnic będą wspólnie porządkować swoje okolice i je kolorować (kolorowe krawężniki, kamienie itp).

Happening „Szanujmy dobro wspólne”
Podsumowaniem projektu będzie happening animacyjny. Podczas wydarzenia wspólnie z okolicznymi mieszkańcami i uczestnikami akcji podwórkowych będziemy tworzyć mural (przy współpracy znanego graficiarza KRUKA), którego przesłaniem będzie szanowanie wspólnego dobra. Podczas happeningu
Animersi będą prowadzić samodzielnie gry i zabawy. Zaplanowane jest również malowanie artystyczne na sztalugach, malowanie elewacji okolicznych budynków (jest już zgoda) oraz tańce integracyjne.

Efekt projektu
Efektem projektu jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności 30 uczestników projektu. Animersi poprzez szereg działań projektowych nie tylko zdobędą umiejętności animacyjne lecz również uwrażliwią się na potrzeby innych, będą umieli wspierać i aktywizować swoich rówieśników i dzieci. Bezpośredni kontakt z nieznanymi ludźmi otworzy ich na to co nieznane, pozwoli wyjść poza swój własny świat i otworzyć się na drugiego człowieka.
Efektem projektu będzie zaktywizowanie i zaangażowanie dzieci wykluczonych społecznie w poszczególnych dzielnicach. Poprzez takie działania dzieci poznają sposoby na konstruktywne spędzanie czasu. Nawiążą życzliwe relacje i nauczą się dbać o mienie publiczne.
Działania projektowe w efekcie zintegrują mieszkańców poszczególnych dzielnic, którzy będą pracować na rzecz wspólnego dobra w ich okolicy.
Trwałym efektem projektu będą ozdobione elementy w przestrzeni miejskiej oraz mural, który będzie przemawiał każdego dnia do wszystkich mieszkańców miasta Pabianic, którzy go zobaczą.
Ważnym efektem będzie powstanie grupy streetworkingowej, która będzie pracowała w stałym wymiarze i nie zakończy się z chwilą zakończenia projektu. Grupa przeszkolonej młodzieży będzie mogła aktywizować kolejne dzielnice w naszym mieście.

Odbiorcy
Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą projektowi Animersi. Jest to grupa 30 osób, w wieku 13-17 lat w skład których wchodzą:
– młodzież uczęszczająca na spotkania grupy rozwoju (GRAMP – Grupa Rozwoju Aktywnej Młodzieży Partyzanci prowadzona przez Grupę Wolontarystyczną „AGRAFKA” – młodzież mająca różnorodne trudności emocjonalne i materialne) – 10 osób
– uczestnicy świetlicy środowiskowej Towarzystwa Brata Alberta – 10 osób
– młodzież zrekrutowana przez pedagogów szkolnych – 10 osób
Pośrednimi odbiorcami będą:
– Dzieci i rodziny mieszkające w dzielnicach, w których odbędą się działania projektowe
– Wolontariusze Grupy Wolontarystycznej “AGRAFKA”, którzy razem z Animersami będą animować społeczność lokalną
– mieszkańcy miasta Pabianic, którzy wezmą udział w happemingu
– społeczność lokalna, do której dotrze informacja o projekcie

Miejsce i czas realizacji Projektu
Projekt będzie realizowany w terminie od 13 maja do 14 lipca. Miejsce realizacji to ubogie i zaniedbane dzielnice miasta Pabianic

Warsztaty dla wolontariuszy. Part 2 :)

W listopadzie odbyły się warsztaty dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu z naszego miasta. Warsztaty były przeprowadzone w ramach projektu z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Spotkania prowadził Pan Rafał Górski – Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Młodzież na swoich warsztatach dowiedziała się jak zarządzać sobą w czasie, czyli innymi słowy jak wyzbyć się ze swojego słownika zwrotu ,,Nie mam na to czasu”. Mieli także okazję poznać tajniki komunikacji interpersonalnej. Koordynatorzy zaś poznali sposoby na motywowanie swoich wolontariuszy do pracy. Wszyscy uczestnicy warsztatów wynieśli z nich niesamowicie cenną wiedzę i umiejętności, które z chęcią wykorzystają w praktyce w trakcie swojej pracy wolontarystycznej.

Pierwsze warsztaty za nami!:D

10 listopada w JUNIORZE odbył się pierwszy warsztat dla wolontariuszy w ramach XII Pabianickich Obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
Kilkanaście młodych osób uczyło się pod okiem trenera INSPRO – jak zarządzać swoim czasem 🙂
Było interesująco, zwięźle i konkretnie a to wszystko w przyjaznej atmosferze 🙂

Nie zdążyłeś na ten warsztat? Nic nie szkodzi! Możesz zapisać się na kolejny! 😀

III turniej dla wolontariuszy za nami :)

Dnia 8.11.2017 r. odbył się III Turniej dla Wolontariuszy o Puchar Starosty Powiatu Pabianickiego, który już po raz trzeci łączy i integruje środowiska wolontariackie w naszym powiecie.

W turnieju, który rozegrany został w Powiatowej Hali Sportowej wzięło udział 10 drużyn, razem około 100 zawodników. W kategorii pierwszej o DUŻY puchar walczyło 7 drużyn z grupy 2 i 3: Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 3, 1 Liceum Ogólnokształcące, 2 Liceum Ogólnokształcące, Polski Czerwony Krzyż i Grupa Wolontarystyczna „AGRAFKA”. Po zaciętych rozgrywkach i wyrównanej walce w półfinale PCK zmierzyło się z ZS 3, a ZS 2 walczył z 1 LO. Zarówno drużyna PCK jak i ZS 2 po wygranej 2:0 przeszły do wielkiego finału, a ZS 3 zakończyło turniej na 3 miejscu po wygranej z wolontariuszkami 1 LO.

Wielki finał należał do PCK, które 2:0 pokonało reprezentację ZS 2.

W kategorii drugiej o MAŁY puchar walczyli: wolontariusze SP 3, SP 16 i Koordynatorzy Wolontariatu. Zwycięstwem w obu mieczach 1 miejsce zdobyli zawodnicy SP 16, na 2 miejscu uplasowali się zeszłoroczni zwycięzcy tej kategorii: koordynatorzy a na 3 wolontariusze z SP 3.

Nad bezpieczeństwem medycznym cały czas czuwał Ochotniczy Sztab Ratownictwa w Pabianicach.

Nagrody dla zwycięskich drużyn ufundowali: DreamTeam Pabianice, Sklep 4kom.pl, KFC Pabianice, Biuro Plus i ZWiK, który również zadbał i pragnienie naszych zawodników.

 

 

Wszystkie mecze sędziowali: Pan Janusz Słomiński i Patryk Trojan.

Turniej jest kolejnym z działań XII Pabianickich Obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Wszystkim gorąco dziękujemy za wsparcie w organizacji tego przedsięwzięcia.

O sztuce w Centrum Seniora

W ramach działań resortu Seniorita, w Centrum Seniora w Pabianicach rozpoczęliśmy cykl wykładów z historii sztuki. Do tej pory odbyły się dwa spotkania. Pierwszy wykład dotyczył sztuki starożytnej Grecji – prowadziła go mgr historii Marzanna Sawicka, która obecnie studiuje historię sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. Drugie spotkanie poprowadziła Wanda Janakiewicz – studentka V roku w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Temat wykładu to „Do utraty tchu. Witkacy i Awangarda”.