Projekt Animersi

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest aktywizacja dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania młodzieży w zakresie animacji społecznej
Projekt zakłada również
– uwrażliwienie młodzieży na potrzeby rówieśników – ukazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego
– animowanie dzieci w środowiskach lokalnych – wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności w zakresie animacji społecznej – wsparcie dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym – budowanie relacji poprzez zabawę – promocja wolontariatu i postaw prospołecznych – integracja społeczności sąsiedzkiej – nabycie umiejętności interpersonalnych uczestników projektu
– promowanie postaw budujących poczucie dbania o wspólne dobro – zmniejszenie wykluczenia społecznego dzieci

DZIAŁANIA:
Projekt o nazwie ANIMERSI to działania angażujące wolontariuszy i młodzież do aktywności na rzecz społeczności lokalnej. Animersi będą aktywizować i „wyciągać z bram” rówieśników oraz dzieci mieszkające w najuboższych i najbardziej zaniedbanych dzielnicach miasta Pabianic.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

Warsztaty dla uczestników projektu (30 osób) Planowane są cztery warsztaty dla uczestników, w trakcie których zostaną wyposażeni w narzędzia niezbędne do prawidłowego prowadzenia animacji. Warsztaty poszerzą również ich umiejętności interpersonalne oraz wiedzę na temat wolontariatu.
Warsztat ABC Wolontariatu – podczas tego warsztatu uczestnicy poznają ideę wolontariatu, formy, korzyści, prawa i obowiązki. Zapoznają się z kartą etyczną wolontariusza. Warsztat zostanie poprowadzony przez koordynatora wolontariatu.
Ja jako Animers – W trakcie drugich warsztatów Animersi rozwiną swoje umiejętności interpersonalne. Nauczą się konstruktywnej komunikacji i nawiązywania relacji. Celem spotkania będzie również uświadomienie uczestnikom jak ważna jest tolerancja i empatia, współpraca w grupie i współzawodnictwo.
Tańce integracyjne – uczestnicy poznają szereg tańców, które będą integrować i angażować odbiorców
Animersi w Akcji – warsztat który przygotują uczestników do akcji podwórkowych. Animersi zdobędą umiejętności animacyjne, będą uczyć się jak wykorzystywać sprzęt do animacji oraz własny potencjał. Nauczą się jak aktywizować, zachęcać, motywować i „bawić” się z dziećmi.

Akcje podwórkowe
W ramach projektu odbędzie się 5 wyjść Animersów w przestrzeń podwórkową. Uczestnicy będą podzieleni na 3 zespoły (po 10 uczestników + 5 wolontariuszy) i będą działać na podwórkach wcześniej wybranych w konsultacji z pracownikami socjalnymi i policją.
Młodzież będzie animować czas wolny rówieśnikom i dzieciom, wykorzystując zdobyte podczas warsztatów umiejętności oraz zakupiony na potrzeby projektu sprzęt do animacji. Sprzęt animacyjny będzie w znaczny sposób wzbogacał i uatrakcyjniał zajęcia. Będzie również wykorzystywany jako kontynuacja projektu. Podczas działań animacyjnych Animersi będą prezentować alternatywne formy spędzania czasu wolnego i nawiązywać konstruktywne relacje. W trakcie akcji podwórkowych będą poruszane tematy dotyczące dobrej komunikacji, wzajemnej akceptacji, zdrowej konkurencji, współpracy i poszanowania wspólnych dóbr. Animersi będą liderami, którzy będą propagować dobre wzorce zachowań. Akcje podwórkowe to również wspólne dbanie o dobro wspólne. Mieszkańcy dzielnic będą wspólnie porządkować swoje okolice i je kolorować (kolorowe krawężniki, kamienie itp).

Happening „Szanujmy dobro wspólne”
Podsumowaniem projektu będzie happening animacyjny. Podczas wydarzenia wspólnie z okolicznymi mieszkańcami i uczestnikami akcji podwórkowych będziemy tworzyć mural (przy współpracy znanego graficiarza KRUKA), którego przesłaniem będzie szanowanie wspólnego dobra. Podczas happeningu
Animersi będą prowadzić samodzielnie gry i zabawy. Zaplanowane jest również malowanie artystyczne na sztalugach, malowanie elewacji okolicznych budynków (jest już zgoda) oraz tańce integracyjne.

Efekt projektu
Efektem projektu jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności 30 uczestników projektu. Animersi poprzez szereg działań projektowych nie tylko zdobędą umiejętności animacyjne lecz również uwrażliwią się na potrzeby innych, będą umieli wspierać i aktywizować swoich rówieśników i dzieci. Bezpośredni kontakt z nieznanymi ludźmi otworzy ich na to co nieznane, pozwoli wyjść poza swój własny świat i otworzyć się na drugiego człowieka.
Efektem projektu będzie zaktywizowanie i zaangażowanie dzieci wykluczonych społecznie w poszczególnych dzielnicach. Poprzez takie działania dzieci poznają sposoby na konstruktywne spędzanie czasu. Nawiążą życzliwe relacje i nauczą się dbać o mienie publiczne.
Działania projektowe w efekcie zintegrują mieszkańców poszczególnych dzielnic, którzy będą pracować na rzecz wspólnego dobra w ich okolicy.
Trwałym efektem projektu będą ozdobione elementy w przestrzeni miejskiej oraz mural, który będzie przemawiał każdego dnia do wszystkich mieszkańców miasta Pabianic, którzy go zobaczą.
Ważnym efektem będzie powstanie grupy streetworkingowej, która będzie pracowała w stałym wymiarze i nie zakończy się z chwilą zakończenia projektu. Grupa przeszkolonej młodzieży będzie mogła aktywizować kolejne dzielnice w naszym mieście.

Odbiorcy
Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą projektowi Animersi. Jest to grupa 30 osób, w wieku 13-17 lat w skład których wchodzą:
– młodzież uczęszczająca na spotkania grupy rozwoju (GRAMP – Grupa Rozwoju Aktywnej Młodzieży Partyzanci prowadzona przez Grupę Wolontarystyczną „AGRAFKA” – młodzież mająca różnorodne trudności emocjonalne i materialne) – 10 osób
– uczestnicy świetlicy środowiskowej Towarzystwa Brata Alberta – 10 osób
– młodzież zrekrutowana przez pedagogów szkolnych – 10 osób
Pośrednimi odbiorcami będą:
– Dzieci i rodziny mieszkające w dzielnicach, w których odbędą się działania projektowe
– Wolontariusze Grupy Wolontarystycznej “AGRAFKA”, którzy razem z Animersami będą animować społeczność lokalną
– mieszkańcy miasta Pabianic, którzy wezmą udział w happemingu
– społeczność lokalna, do której dotrze informacja o projekcie

Miejsce i czas realizacji Projektu
Projekt będzie realizowany w terminie od 13 maja do 14 lipca. Miejsce realizacji to ubogie i zaniedbane dzielnice miasta Pabianic

Warsztaty dla wolontariuszy. Part 2 :)

W listopadzie odbyły się warsztaty dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu z naszego miasta. Warsztaty były przeprowadzone w ramach projektu z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Spotkania prowadził Pan Rafał Górski – Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Młodzież na swoich warsztatach dowiedziała się jak zarządzać sobą w czasie, czyli innymi słowy jak wyzbyć się ze swojego słownika zwrotu ,,Nie mam na to czasu”. Mieli także okazję poznać tajniki komunikacji interpersonalnej. Koordynatorzy zaś poznali sposoby na motywowanie swoich wolontariuszy do pracy. Wszyscy uczestnicy warsztatów wynieśli z nich niesamowicie cenną wiedzę i umiejętności, które z chęcią wykorzystają w praktyce w trakcie swojej pracy wolontarystycznej.

Pierwsze warsztaty za nami!:D

10 listopada w JUNIORZE odbył się pierwszy warsztat dla wolontariuszy w ramach XII Pabianickich Obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
Kilkanaście młodych osób uczyło się pod okiem trenera INSPRO – jak zarządzać swoim czasem 🙂
Było interesująco, zwięźle i konkretnie a to wszystko w przyjaznej atmosferze 🙂

Nie zdążyłeś na ten warsztat? Nic nie szkodzi! Możesz zapisać się na kolejny! 😀

III turniej dla wolontariuszy za nami :)

Dnia 8.11.2017 r. odbył się III Turniej dla Wolontariuszy o Puchar Starosty Powiatu Pabianickiego, który już po raz trzeci łączy i integruje środowiska wolontariackie w naszym powiecie.

W turnieju, który rozegrany został w Powiatowej Hali Sportowej wzięło udział 10 drużyn, razem około 100 zawodników. W kategorii pierwszej o DUŻY puchar walczyło 7 drużyn z grupy 2 i 3: Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 3, 1 Liceum Ogólnokształcące, 2 Liceum Ogólnokształcące, Polski Czerwony Krzyż i Grupa Wolontarystyczna „AGRAFKA”. Po zaciętych rozgrywkach i wyrównanej walce w półfinale PCK zmierzyło się z ZS 3, a ZS 2 walczył z 1 LO. Zarówno drużyna PCK jak i ZS 2 po wygranej 2:0 przeszły do wielkiego finału, a ZS 3 zakończyło turniej na 3 miejscu po wygranej z wolontariuszkami 1 LO.

Wielki finał należał do PCK, które 2:0 pokonało reprezentację ZS 2.

W kategorii drugiej o MAŁY puchar walczyli: wolontariusze SP 3, SP 16 i Koordynatorzy Wolontariatu. Zwycięstwem w obu mieczach 1 miejsce zdobyli zawodnicy SP 16, na 2 miejscu uplasowali się zeszłoroczni zwycięzcy tej kategorii: koordynatorzy a na 3 wolontariusze z SP 3.

Nad bezpieczeństwem medycznym cały czas czuwał Ochotniczy Sztab Ratownictwa w Pabianicach.

Nagrody dla zwycięskich drużyn ufundowali: DreamTeam Pabianice, Sklep 4kom.pl, KFC Pabianice, Biuro Plus i ZWiK, który również zadbał i pragnienie naszych zawodników.

 

 

Wszystkie mecze sędziowali: Pan Janusz Słomiński i Patryk Trojan.

Turniej jest kolejnym z działań XII Pabianickich Obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Wszystkim gorąco dziękujemy za wsparcie w organizacji tego przedsięwzięcia.

O sztuce w Centrum Seniora

W ramach działań resortu Seniorita, w Centrum Seniora w Pabianicach rozpoczęliśmy cykl wykładów z historii sztuki. Do tej pory odbyły się dwa spotkania. Pierwszy wykład dotyczył sztuki starożytnej Grecji – prowadziła go mgr historii Marzanna Sawicka, która obecnie studiuje historię sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. Drugie spotkanie poprowadziła Wanda Janakiewicz – studentka V roku w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Temat wykładu to „Do utraty tchu. Witkacy i Awangarda”.

Było straaaasznie fajnie! :D

Halloween 2017 w Juniorze odbyło się tradycyjnie 31. października. W ostatni wtorek miesiąca Junior zamienił się w dom pełen strachów. Na Halloween’owej imprezie pojawiło się zombie, czarownica, duchy a nawet Wiedźmin! 🙂 Pierwszą atrakcją było tworzecie dyniowych lampionów. Później przyszedł czas na muzyczne konkurencje. Taniec na gazecie i zjedzenie jabłka na sznurku. 🙂 Na dobrej zabawie czas uciekł nam STRAAASZNIE szybko. 🙂

Forum Liderów Młodzieżowych 2017

14 października 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Pabianicach odbyło się Forum Liderów Młodzieżowych – Targi Wolontariatu

Wydarzenie miało dwa aspekty. Pierwszy to okazja do prezentacji organizacji pozarządowych z Pabianic, które na zorganizowanych stoiskach mogły zachęcić młodzież do zaangażowania się w ich działania. Drugi to stworzenie przestrzeni zarówno dla aktywnych wolontariuszy, jak i dla tych, którzy chcą pomagać, ale nie wiedzą, jak zacząć. To też szansa dla organizacji pozarządowych na zaangażowanie nowych osób w swoje działania.

 

Podczas forum wspólnie „sieciowało się” kilkanaście organizacji oraz ponad 60 wolontariuszy. Działanie realizowane było przez Instytut Spraw Obywatelskich przy współpracy z Forum Organizacji Pozarządowych i nami Agrafkami 🙂

Publikacja poradnika „Graj w zielone”

Od teraz na naszej stronie dostępny jest poradnik dla dzieci i rodziców „Jak żyć smacznie i zdrowo”. Poradnik powstał w ramach projektu „Graj w Zielone”. Publikację można obejrzeć klikając w poniższy link:

Kliknij i uruchom poradnik 

W przypadku otrzymania komunikatu o brakującej wtyczce (dodatku do przeglądarki), która umożliwia uruchamianie tego typu materiałów, należy ją pobrać ze strony Adobe.com.

Poradnik można również pobrać na swój komputer i przeglądać go bez konieczności połączenia z internetem. Wystarczy pobrać, klikając w poniższy link:

Kliknij i pobierz poradnik

a następnie uruchamić poprzez dwukrotnie kliknięcie lewym przyciskiem myszki i potwierdzić chęć rozpakowania archiwum. Aby obejrzeć pobraną treść należy uruchomić plik start.exe.

Zapraszamy do oglądania oraz pobierania poradnika.