Jesteśmy AKCJĄ a nie reakcją!

Na rzecz dzieci

Od początku istnienia Grupy działamy przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży.

Wsparcie w Placówce Wsparcia Dziennego JUNIOR

 • codzienne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (odrabianie lekcji, nadrabianie braków szkolnych, motywacja dzieci do nauki)
 • prowadzenie zajęć dodatkowych (nauka poprzez zabawę, pomoc w realizacji zajęć rozwijających zainteresowania: sportowe, plastyczne, twórcze itp.)
 • współorganizacja imprez i zabaw dla dzieci (andrzejki, walentynki, Haloween, wigilia, wielkanoc, ostatki, dzień babci, dzień dziecka itp.
 • organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych i wakacji

Akcje letnie

 • obozy wyjazdowe z elementami socjoterapeutycznymi z dziećmi
 • współorganizacja półkolonii dla dzieci

Współpraca z młodzieżą 

 • Warsztaty dla liderów młodzieżowych
 • Zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży
 • Happeningi profilaktyczne
 • GRAMP czyli Grupa Rozwoju Aktywnej Młodzieży PARTYZANCI

Przedszkolaczki Mądraczki  

 • organizacja zajęć edukacyjnych i integracyjnych w przedszkolu integracyjnym

Artykuły